Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

Πληροφορική:
Μάθημα 10

Αντικείμενο μαθήματος:
 • Πληκτρολόγηση με τυφλό σύστημα: χαμένος, ζωντανή
 • Βρίσκω πληροφορίες στο διαδίκτυο για έναν αστροναύτη (Γιούρι Γκαγκάριν, Νηλ Αρμστρονγκ, Θιοντόρ Γιουρτσίχιν) ή για το διεθνή διαστημικό σταθμό και τις αποθηκεύω σε ένα έγγραφο κειμενογράφου. 
 • Εισαγωγή σε προγράμματα παρουσίασης (Microsoft Power Point, Παρουσίαση του Open Office)
Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Μαθηματικά:
Μάθημα 07.42

Εργασίες για το σπίτι:
 • Εργασίες β και δ (ΒΕ σ.38-39)
Θυμηθείτε: μόνο η ορθή γωνία του γνώμονα (τριγώνου) χαράζει κάθετες ευθείες. 

Γλώσσα:
Ενότητα 17 (1)

Εργασίες για το σπίτι:
 • Ασκήσεις 3 και 6 (ΒΜ σ.86, 87)
 • Ασκήσεις 2 και 5 (ΒΕ σ.62, 64)

Στις εργασίες μετατροπής της σύνταξης από ενεργητική σε παθητική θα σας βοηθήσουν οι πληροφορίες της σ. 82 του ΒΜ.
Στις εργασίες συλλαβισμού θα σας βοηθήσουν οι σχετικές πληροφορίες στο βιβλίο της Γραμματικής (σ. 26-27).
Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Μαθηματικά:
Επαναληπτικό φυλλάδιο

Συμπληρώστε στο σπίτι το επαναληπτικό φυλλάδιο 01.

Γλώσσα:
Ενότητα 16 (6)

Εργασίες για το σπίτι (για τη Δευτέρα 10 Μαΐου):
Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

Γλώσσα:
Ενότητα 16 (5)

Αντικείμενο μαθήματος:
 • Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων (βλ. ΒΜ σ.70-71 ή Γραμματική σ. 156-163)
Εργασίες για το σπίτι:
 • Εργασία 6 (ΒΕ σ.54)
 • Εργασίες 1,2,3 (Γραμματική σ.163. Οι εργασίες γράφονται στο τετράδιο Εργασιών Γλώσσας)

Φυσικά:
ΗΧΟΣ, ΦΕ2: Διάδοση του ήχου

Για το σπίτι:
 • Ξαναδιαβάζω τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα του μαθήματος και συμπληρώνω τις εργασίες 1, 2 (ΒΕ σ.149)

Θρησκευτικά:
5.4, Αγωνιζόμαστε για την ειρήνη

Εργασίες για το σπίτι:
 • Εργασία 2 (σ.111)
και επιλέγω μία από τις επόμενες εργασίες:
 • Γράφω περίληψη του κειμένου σε 50-60 λέξεις. 
 • Παρουσιάζω στην τάξη έναν πόλεμο που έγινε πρόσφατα σε κάποιο σημείο του πλανήτη. Μιλάω για το πού, πότε και γιατί έγινε. (Μπορείτε να φέρετε στην τάξη φωτογραφίες και άρθρα από εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο, κτλ).

Πληροφορική:
Μάθημα 09

Αντικείμενο μαθήματος:
 • Πληκτρολόγηση με τυφλό σύστημα: βουνό, ωραίος
 • Αντιγραφή-επικόλληση ιστοσελίδας ως αρχείο html
 • Αντιγραφή-επικόλληση κειμένου και φωτογραφιών από το διαδίκτυο σε κειμενογράφο.
Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Κοιν. & Πολ. Αγωγή:
Γ1: Τι είναι δημοκρατία;

Εργασίες για το σπίτι:
 • Εργασία 1 (σ.63)
Λεξιλόγιο: πολίτευμα, δημοκρατία, δικτατορία